KAMU YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KAYAUM)

Prof. Dr. Koray Karasu (Müdür)
Dr. Öğr. Üy. Ozan Zengin (Müdür Yardımcısı)
Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir (AÜ İletişim Fakültesi)
Prof. Dr. Koray Karasu (AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi)
Doç. Dr. İpek Özkal Sayan (AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi)
Doç. Dr. Barış Övgün (AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi)
Doç. Dr. Nuran Savaşkan Akdoğan (AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
 

Danışma Kurulu  
Prof. Dr. Birgül Ayman Güler AÜ SBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Prof. Dr. Seriye Sezen AÜ SBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Prof. Dr. Onur Karahanoğulları AÜ SBF – Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Prof. Dr. Cenk Reyhan Ankara Hacı Bayram Veli Ün. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Prof. Dr. Argun Akdoğan Ankara Sosyal Bilimler Ün. – SBF
Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen Hacettepe Üniversitesi İİBF
Doç. Dr. Yılmaz Üstüner ODTÜ İİBF
Doç. Dr. Sonay Bayramoğlu Özuğurlu Ankara Ün. Adalet MYO
Doç. Dr. Can Umut Çiner AÜ SBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin Atılım Ün. – İİBF