YÖNETİM PSİKOLOJİSİ

Dr. Öğ. Üy. Ozan Zengin

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi II. Sınıf – Bahar Dönemi (Zorunlu  – 3 Saat)

Derste, yönetim olgusunun sosyal psikoloji ve örgüt sosyolojisi kavram ve kategorileri aracılığıyla çözümlenebilmesi için giriş niteliğinde tanıtıcı bilgiler verilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda dersin planı (çok genel olarak) su şekildedir:
1. Yönetim olgusunun psikoloji ve sosyoloji disiplinleri çerçevesinde “tartışılabilirliği,”
2. “İş” kavramının sosyal psikolojik anlamı
3. “Personel” kavramı ve gelişimi
4. Alanın kavramsal çerçevesinin tanıtılması: Biliş, algı, tutum, davranış, bilişsel çelişme, örgüt, hiyerarşi, otorite, lider, is doyumu, yasam doyumu, stres vb.
5. Yönetim kuramları ile yönetim psikolojisinin ilgisinin kurulması,
6. Yönetim psikolojisine eleştirel bakış denemesi.