Devlet Bilimi Metodolojisi

Prof. Dr. Birgül Ayman Güler

Ders, kamu yönetimi üzerine görüş alanını genişletmek amacıyla, akademik bölümlerde dondurulmuş “uzmanlık alanları”nda devlet – kamu yönetimi olgusuna nasıl yaklaşıldığını öğrenmeye dönüktür. Bu akademik uzmanlık alanlarından birincisi hukuk, ikincisi siyasal antropoloji, üçüncüsü tarih, dördüncüsü siyaset bilimi/teorisi, beşincisi iktisat/ekonomi politik bilim dalıdır. Her alan, devlet üzerinde kendine özgü bir bakış açısı ve çalışma biçimine sahiptir. Ders, farklı bilim dallarının inceleme konusunun-olgusunun nasıl tanımlandığını ve hangi yöntemle araştırıldığını (analiz birimi nedir, nasıl belirlenmiştir, nasıl çalışılmıştır), karşılaştırmalı olarak irdelemeyi ve bunu yönetim bilimi açısından değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 2002-2003 akademik yılından bu yana Devlet Bilimi Metodolojisi adıyla sürdürülmüş olan dersin öğrencileri tarafından hazırlanan ödevler kitap formunda birleştirilerek çoğaltılmıştır. Çoğaltmalara SBF Kütüphanesinden erişilebilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız (Bologna Ders Tanıtmalığı)
Ders Tanıtmalığı pdf