Örgütleme Süreci ve Örgüt Analizleri

Doktora Semineri

Prof. Dr. Koray Karasu

Seminer, ‘temel ve evrensel bir yönetim süreci’ olarak tanımlanan ‘örgütleme’yi mercek altına almaktadır. Seminerde, örgütleme alanı ile ilgili yazına genel bir bakış sonrasında farklı kuramların örgütleme sürecine (örgütsel bölümleme, merkezileşme-yerelleşme, örgütleme ilkeleri, hiyerarşi, yetki devri, özerklik gibi konulara yönelik) ilişkin ortaya koyduğu yaklaşımlar irdelenmektedir. Yapı analizini hedefleyen seminerde öğrencilerin yapacakları bir çalışma ile bir alanın/sektörün/hizmetin nasıl örgütlendiğine ilişkin olarak örgütleme alanının bilgisini somutlaştırmaları beklenmektedir. Semineri seçecek öğrencilerin yönetim/örgüt kuramlarına ilişkin temel düzey bilgisine sahip olmaları gerekmektedir.