Çağdaş Yönetim Kuramları Semineri

Dr. Öğr. Üy. Ozan Zengin

Seminer, çağdaş kamu yönetimi literatüründe ön plana çıkan yaklaşımların Türk kamu yönetimi örgütlenmesindeki yansımalarını lisans öğrencileri düzeyinde incelemeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu çerçevede Yönetişim, Toplam Kalite Yönetimi, Yeni Kamu Yönetimi, Postmodern-Eleştirel Kamu Yönetimi gibi adlarla karşımıza çıkan yakın zaman yaklaşımların kamu yönetimi pratiğine yansımaları uygulamalı bir araştırmanın konusu yapılacaktır.

Seminerin bir kuramsal inceleme bir de araştırma boyutu olmak üzere iki boyutu vardır. Öncelikle öğrenciler yukarıda sıralanan kuramlara ilişkin genel bir araştırma yürüterek bu araştırmalarını özetledikleri kısa bir metni dönem ortasına kadar dersin öğretim üyesine sunmakla yükümlüdürler. Daha sonra bu kuramlardan hangisinin iz düşümünü kamu örgütlerinde arayacakları ve hangi kamu örgütünü seçecekleri konusunda öğrenciler özgürdürler. Seçtikleri kuramın kamu yönetiminde uygulanma biçimini anlayabilmek amacıyla öğrenciler bir kamu örgütlenmesinde mülakat veya yapılandırılmış mülakat yapacaklar ve bu araştırma sonucunda ortaya çıkardıkları bulguları hem sınıf huzurunda sunmak hem de yazılı metne dönüştürerek dönem sonu seminer ödevi olarak dersin öğretim üyesine vermekle yükümlü olacaklardır. Öğrencilerin dönem sonu başarı durumlarının belirlenmesinde derse devamın yani sıra bu sunuş ve ödev hazırlama surecinde gösterecekleri performansları etkili olacaktır.

Kuram ve pratik birlikteliğinde yürüyen seminerin, öğrencinin günceli keşfetmesine olanak sağlaması bakımından yararlı olacağı kanısındayız.