KAYAUM – YBAD – KÜRSÜ SUNUŞLARI – II (09.03.2020)

KAYAUM – Yönetim Bilimleri Kürsü Sunuşları kapsamında Prof. Dr. Ahmet Özalp, “Ağaç Metaforu Üzerinden Etiğin Kavramsal Analizi” başlıklı sunuşu gerçekleştirdi.

 

KAYAUM – YBAD – KÜRSÜ SUNUŞLARI – I (10.02.2020)
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı ve KAYAUM ortak etkinliği KÜRSÜ SUNUŞLARI’nın ilki 10.02.2020’de gerçekleştirilmiştir.
Grileşmiş Bir Disiplin: Anglo-Sakson Kamu Yönetimi Disiplininin Son On Yılının Görünümü” başlıklı ilk sunuş, Arş. Gör. Erol Uğraş Öçal, Soner Kavuncuoğlu, Arş. Gör. İlkay Tosun, Arş. Gör. İmren Pınar Dülgar, Arş. Gör. Şeyma Eşki ve Arş. Gör. Meryem Çakır Kantarcıoğlu tarafından yapılmıştır.

 

7. KAMU POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI, 13.12.2018
KAYAUM – SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ