Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Seminer Çalışmaları

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı (YBAD) Seminer Çalışmaları, Ankara Üniversitesi SBF Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı tarafından yürütülen lisansüstü programlarında öğrenciler tarafından ders ve seminer kapsamında yapılan akademik çalışmalardır. Bunlar, ders ve seminer öğretim üyeleri tarafından“başarılı” ve “Seminer Çalışmaları” dizisi kapsamında yayımlanmaya değer görülen makalelerdir.
Yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Bu yazılar başka yerde yayımlanabilir; yayın hakkı yazarlarına aittir. YBAD Seminer Çalışmaları kapsamında yayımlanan yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

YAYIMLANMIŞ SEMİNER ÇALIŞMALARI

No 1  Eda Yazıcıoğlu, ‘İktisadi İnhitat Tarihimizin Ahlak ve Zihniyet Meseleleri’ Üzerine Bir İnceleme, YBAD Lisansüstü Seminer Çalışmaları,

No: 1, Eylül 2009 (pdf formatında) (yerleştirme tarihi: 23.09.2009)

No 2  Aslı Yılmaz, Daire-i Adalet Kavramı Bağlamında Osmanlı Siyaset-Yönetim Düşün Geleneği, YBAD Lisansüstü Seminer Çalışmaları,

No: 2, Eylül 2009 (pdf formatında) (yerleştirme tarihi: 29.09.2009)

No 3  Esra Dik, Türkiye’nin Resmi Gazete Serüveni Üzerine Bir İnceleme, YBAD Lisansüstü Seminer Çalışmaları,

No: 3, Ekim 2009 (pdf formatında) (yerleştirme tarihi: 12.10.2009)

No 4  Mehmet Yavuz, Yönetim Bilimlerindeki Yeri ve Özgün Katkıları İle Cemal Mıhçıoğlu, YBAD Lisansüstü Seminer Çalışmaları,

No: 4, Ekim 2009 (pdf formatında) (yerleştirme tarihi: 12.10.2009)

No 5  Mısra Ciğeroğlu, H. George Frederickson ve Kamu Yönetimi Disiplinindeki Yeri, YBAD Lisansüstü Seminer Çalışmaları,

No: 5, Ekim 2009 (pdf formatında) (yerleştirme tarihi: 15.10.2009)

No 6  Eren Toprak, Türkiye’de Kamu Personel Politikası; Kamu Yönetimi Reformu Sürecindeki Değişimler Üzerine Değerlendirme,

YBAD Lisansüstü Seminer Çalışmaları, No: 6, Kasım 2009 (pdf formatında) (yerleştirme tarihi: 4.11.2009)

No 7  Zübeyde Erdoğan, Kamu Hizmetlerinin İl Düzeyinde Planlanmasında Değişim, YBAD Lisansüstü Seminer Çalışmaları,

No: 7, Kasım 2009 (pdf formatında) (yerleştirme tarihi: 9.11.2009)

No 8  Ahmet Barbak, Gelir İdaresinde Yeniden Yapılanma ve Özerklik Tartışmaları (1980-2010), YBAD Lisansüstü Seminer Çalışmaları,

No: 8, Nisan 2010 (pdf formatında) (yerleştirme tarihi: 15.04.2010)

No 9  Süha Oğuz Albayrak, Güçlü ve Merkezi Devletin Yönetim Bilgisi: Kameralizm, YBAD Lisansüstü Seminer Çalışmaları,

No: 9, Mayıs 2010 (pdf formatında) (yerleştirme tarihi: 20.05.2010)

No 10  Ahmet Uğur, Kuvvetler Ayrılığı Perspektifinden Yüksek Denetim Bürokrasisi ve Demokratikleşme Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir İnceleme

YBAD Lisansüstü Seminer Çalışmaları,

No: 10, 2013, (pdf formatında) (yerleştirme tarihi 13.02.2014).

No 11        Kaan Akman, İstikrar ve Adalet Arayışında İbn Zafer’in Yönetim Düşüncesi, YBAD Lisansüstü Seminer Çalışmaları,

No: 11, Şubat 2020, (pdf formatında) (yerleştirme tarihi 05.02.2020).

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Cemal Gürsel Bulvarı Cebeci 06590 Ankara

(312) 595 12 02, 595 14 31

http://yonetimbilimi.politics.ankara.edu.tr