Rusya’da Düşünce ve İdare Tarihi 1917’ye Kadar

Doktora Semineri

Prof. Dr. Taşansu Türker

Dersin amacı Rusya’da Sovyetler Birliği’ne dek uzanan süreçteki idare anlayışının ve pratiğinin incelenmesidir. Bu inceleme için Rusya tarihinin ve Rusya düşünce tarihinin temel dinamiklerinin irdelenmesi de kaçınılmazdır. Rusya’ya dair bu üçlü incelemenin yanı sıra, Rusya’nın, benzerleri olarak kabul edilebilecek Osmanlı ve Habsburg imparatorluklarındaki süreçlerle karşılaştırılması da ders içinde teşvik edilecektir. Bu çerçevede ilk Slav dönemi, Hıristiyanlık etkisi ve Tatar döneminin temel üç unsurunu oluşturduğu Rusya devlet ve idare anlayışı Romanov dönemine dek incelenecek, Romanov’ların başlattığı merkezileşme çalışmaları ele alınacak ve dersin temel iki döneminden biri olan Petro reformlarına geçilecektir. 18. yüzyıl reformlarıyla modern Rusya’nın oluşumu incelenecek ve dersin diğer temel dönemi olan 19. yüzyılın hızlı ve derin dönüşüm süreci Ekim Devrimi’ne dek takip edilecek ve böylelikle dersin kapsamına giren tarihsel dönem sonlandırılacaktır.