ozsen
Prof. Dr. TAYFUR ÖZŞEN
Yaşamı ve Çalışmaları

6 Aralık 1943 tarihinde Adana’da doğdu. Samsunİstiklal İlkokulu, Tire Ortaokulu, Adana Erkek Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi.

1967-1970 Tarihleri arasında Ankara Maiyet Memuru olarak görev yaptı.  Bu süre içinde Kırbaşı Bucak Müdürlüğü, Konya Bozkır, Ankara Çubuk ve Kastamonu Daday Kaymakam Vekilliklerinde bulundu. 1969 Yılında İçişleri Bakanlığı Hizmet ve Teşkilatını Yeniden Düzenleme (İÇ DÜZEN) Projesi’nde bir süre Araştırmacı Yardımcısı olarak çalıştı. 49. Dönem Kaymakamlık Kursunu bitirdikten sonra Malatya Yeşilyurt (1970-1972), Kastamonu Küre (1972-1976) ve Bingöl Solhan (1976-1978) Kaymakamlıklarında bulundu.

1973-1974 Döneminde Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programını birincilikle kazandı ve birincilikle bitirdi.

1974-1975 Yıllarında 18 ay süre ile Fransa’da bulundu ve Paris Uluslararası Kamu Yönetimi Enstitüsü (Institute International d’Administration Publique)’ nden diploma aldı. Ayrıca aynı akademik yıl başında açılan sınavı kazanarak Paris II Üniversitesinde doktora programına ve Prof. Dr. Gerard TIMSIT’in seminerlerine devam etti. 1975 Sonbaharında üç ay süre ile Haute Savoie Valiliğinde staj yaptı.

1978-1979 Yıllarında 99 Sayılı Yasa gereğince Devlet Planlama Teşkilatında görevlendirildi ve İl Planlaması Bölümü Müdürlüğü görevini yürüttü.

1979 Yılı Şubat ve Temmuz aylarında OECD tarafından Madrid ve Paris’te düzenlenen “Kamu Yönetiminin Gelişimini Yönetmek” konulu sempozyuma katıldı. Aynı yılın Ağustos ayında Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünü kurmakla görevlendirildi ve İçişleri Bakanlığına döndü. APK Genel Müdürlüğünü kurdu.

1981 Yılında Avrupa Konseyi Bölgesel ve Beldesel Sorunlar Yönetim Komitesi üyeliğinde bulundu.

1986 Yılında Ankara Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Doktoru oldu.

1988-1989 Yıllarında Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı “Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi” ve “Mahalli Hizmetlerin Yerinden Karşılanması” Özel İhtisas Komisyonlarında üyelik yaptı.

1988-1991 Yıllarında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından yürütülen Kamu Yönetimini Araştırma (KAYA) Projesi’nde “Mali ve Ekonomik Yönetim” ile “Taşra ve Yurtdışı Kuruluşlar” araştırma gruplarında çalıştı.

1988-1990 Yıllarında Avrupa Topluluğuna Uyum Konusunda oluşturulan çeşitli komitelerde üyelik yaptı ve “Kişilerin Kontrolü Çalışma Grubu” başkanlığını yürüttü.

1992-1993 yılları arasında İl Envanterleri Projesini yönetti. 1992-1993 Yıllarında “İçişleri Bakanlığı Mevzuat Çalışmaları” koordinasyon ve redaksiyon grubunda görevlendirildi.

1993 Yılında Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı “Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi” Özel İhtisas Komisyonu üyeliğinde bulundu.

1994 Yılında Kamu Yönetimi doçenti oldu.

1995 yılında Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Temel Yapısal Değişim Projeleri “Kamu Hizmetlerinde Etkinliğin Arttırılması” ve “Bölgesel Gelişme ve Fiziki Planlama” Çalışma Komitelerinde yer aldı.

1978 Yılından bu yana İçişleri Bakanlığınca düzenlenen Kaymakamlık Kursları, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürleri, APK ve İl Planlama Uzmanları, APK ve İl Planlama Uzman Yardımcıları Hizmet İçi Eğitim Programlarında ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı, Yönetimi Geliştirme ve Organizasyon ve Metod Kurslarında yönetim ve planlama konularında çeşitli konferanslar verdi ve seminer yöneticiliği yaptı.

Yine aynı dönemde çeşitli mevzuat ve inceleme konularında oluşturulan Bakanlık içi ya da Bakanlıklararası komisyonlarda görevlendirildi.

Bakanlık Merkez Örgütünde şube müdürü, daire başkanı, genel müdür yardımcısı, hukuk müşaviri ve genel müdür vekili olarak görev yaptı.

İçişleri Bakanlığında çalıştığı süre içinde, yukarıda belirtilenler dışında katıldığı diğer hizmetiçi eğitim programları şunlardır;

* İl Mahalli İdareler Planlaması Semineri (Ankara, Temmuz 1972)
* Bakanlıklararası Komptrolörlük Fonksiyonları Semineri (Ankara, Mart 1983)
* Yönetimin Kırsal Alandaki Gelişimi – İlçe Düzeyindeki Yerel Yönetim (Federal Almanya, Haziran 1988)
* Avrupa Topluluğu Semineri (Brüksel, Temmuz 1988)
* Çok Hızlı Okuma Kursu (Ankara, Mayıs 1990)
* BİLTEK Unix Kursu (Ankara, Şubat 1991)
* Bilgisayar Eğitimi (Paket Programlar ve Bilgisayar İşletim Sistemleri) (Ankara, Nisan – Mayıs 1992 )
1994-1995 Akademik Yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında “Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları”, “Planlama Yönetimi”  derslerini vermeye başladı.
21 Mayıs 1997 tarihinde Mersin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine atandı. Bir dönem Üniversite Genel Sekreterliği görevinde bulundu.
14 Şubat 2000 tarihinde Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Profesörlüğüne atandı.
2000 yılında Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı “Bölgesel Gelişme” ve “Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması” Özel İhtisas Komisyonu başkanlıklarını yaptı.
2002 yılında, İçişleri Bakanlığı Türk İdari Araştırmalar Vakfı Strateji Merkezi ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin işbirliği ile gerçekleştirilen “Türkiye’de Mülki İdarenin Geleceği Araştırması”nın danışmanlığını yaptı. “Mülki İdare Şurası” çalışmalarına üye olarak katıldı.
2005 yılında Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı “Bölgesel Gelişme” Özel İhtisas Komisyonu “İl Gelişme Stratejileri ve Politikaları” Alt Komisyonunda görev aldı.
21 Ekim 1997-24 Mart 2000 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Dekan yardımcılığı görevinde bulundu. 4 Ocak 1999 tarihinde Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı, 29 Mart 2000 tarihinde Dekan olarak atandı.
Yaşama veda ettiği 25 Temmuz 2006 yılına dek çok sayıda konferans verdi, panellere katıldı, etkinlikler düzenledi.
2005-2006 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA VERDİĞİ DERSLER
Mersin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Lisans Dersleri
Anayasa Hukukuna Giriş,
Kamu Yönetiminin Yapılanması,
Kamu Yönetiminin İşleyişi,
Yönetsel Ödev Bilim,
Anayasa Hukuku,
Kamu Yönetimine Giriş
Kamu Yönetiminin Geliştirilmesi,
Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar,
Ekonomik ve Mali Yönetim.
Yüksek Lisans Dersleri 
Yönetim Kuramları
Türkiye’de Kamu Yönetiminin Yapısı
Planlama Yönetimi
Kamu Yönetiminin Geliştirilmesi
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Programı
Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları
Kamu Yönetiminin Geliştirilmesi
Yönetsel Planlama
Planlama Yönetimi
Kamu Yönetimi Aktöresi
 

PROF. DR. TAYFUR ÖZŞEN’İN YAYINLARI

KİTAPLAR
Planlama Yönetimi (Türkiye’de APK Birimleri Uygulaması), İçişleri Bakanlığı, Ankara,1988.
Türk İdare Dergisi (1928-1988), İçişleri Bakanlığı, Ankara,1988.
BULMAÇ  Mevzuat Kılavuzu (23 Nisan 1920 – 23 Nisan 1996), 2 Cilt, Ankara, 1996.
Mülki İdare Kaynakları, Mülki İdare Araştırma Projesi,  www.icisleri.gov.tr, 2002, 151 s.
Mülki İdare Mevzuat Kılavuzu, Mülki İdare Araştırma Projesi, www.icisleri.gov.tr, 2002, 458 s.
MAKALELER
İl ve İlçe Düzeyinde Planlama Yönetimi, Türk İdare Dergisi, Sayı 374, Mart 1987, s.59-93.
Mülki İdare Amirlerinin Planlama, Koordinasyon ve İzleme Görevleri, Türk İdare Dergisi, Sayı 375, Haziran 1987, s.41- 78.
Yerel Yönetimler ve Planlama, Türk İdare Dergisi, Sayı 377, Aralık 1987, s.115-166.
İçişleri Bakanlığında Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Hizmetleri, Mülki ve Mahalli İdareler Düzeyinde Planlama, İçişleri Bakanlığı Yayını, Ankara,1988, s.1-58.
İl ve İlçe Düzeyinde Planlama, Koordinasyon ve İzleme, Mülki ve Mahalli İdareler Düzeyinde Planlama, İçişleri Bakanlığı Yayını, Ankara 1988, s.145-246.
60 ıncı Yayın Yılında Türk İdare Dergisi, Türk İdare Dergisi 60.Yıl Özel Sayısı,Sayı 378, Mart 1988, s.9-24.
Federal Almanya’da İlçe Yönetimi Hakkında Bir Seminer Üzerine Notlar, Türk İdare Dergisi, Sayı 380, Eylül 1988, s.23- 68.
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi ve İl Envanter Modeli, Türk İdare Dergisi, Sayı 391, Haziran 1991, s.111-152.
Cumhuriyetimizin 70.Yılında İçişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri, Türk İdare Dergisi 70.Yıl Özel Sayısı, Sayı 401, Aralık 1993, s.129-212.
Toplam Yönetim Kalitesi, Türk İdare Dergisi, Sayı 421, Cumhuriyet’in 75.Yılı Özel Sayısı, Aralık 1998, s. 283-296.
 “Cevat Hocam” Cevat Geray’a Armağan, Mülkiyeliler Birliği Yayınları:25, Ankara, 2001, s.51 – 54.
BİLDİRİLER
Önce Toplam Yönetim Kalitesi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından düzenlenen Kamu Yönetiminde Kalite 1.Ulusal Kongresinde 27 Mayıs 1998 tarihinde sunulmuş olup Kongre için hazırlanan “Kamu Yönetiminde Kailte 1.  Ulusal Kongresi 2. Cilt” içinde yer almaktadır.
Bölge Düzeyinde Yönetim Sorunu, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen 8. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresinde 24 Eylül 1998 tarihinde sunulmuş ve yayınlanan bildiriler kitabında yer almıştır.)
Cumhuriyetimizin 75. Yılında APK Birimlerinin Genel Görünümü, Mersin Üniversitesi tarafından düzenlenen Kamu Yönetiminde Planlamanın Kurumsallaşması Ulusal Sempozyumunda 9 Haziran 1999 tarihinde sunulmuştur.
16 Mayıs 2003 tarihinde Erciyes Üniversitesi, Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen, “İ.İ.B.F.’lerin Ders Planları ve Dünyadaki Gelişmeler Işığında Yeniden Yapılandırılması” konulu hafta sonu seminerinde sunulan “Öğrencilerin Üniversitelilik ve İ.İ.B.F.’lilik Kimlikleri Kazanmaları İçin Önerilecek Eserler ve Nitelikleri” isimli bildiri.
10 – 12 Eylül 2003 tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi’nin düzenlediği Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumunda “İl Gelişme Planlaması: Mersin, Batman ve Çankırı Uygulamaları” isimli bildiri.

27 – 31 Ekim 2003  tarihlerinde Mersin Üniversitesi’nin düzenlediği  Cumhuriyetimizin 80. Yılında III. Mersin Üniversitesi Günleri kapsamında I. Kamu Yönetimi Çalıştayı ve I. Kamu Yönetimi Forumu’nun düzenlenmesi ve“Kamu Yönetimi  Reformu” konulu forum kapsamında sunulan bildiri.

7 – 8 Ekim 2004 tarihinde Hacettepe Üniversitesince düzenlenen II. Kamu Yönetimi Forumunda sunulan “I. Kamu Yönetimi Çalıştayı ve I. Kamu Yönetimi Forumu’nun Değerlendirilmesi” konulu açılış bildirisi
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ve Uluslararası Yönetim Okulları ve Enstitüleri Birliği (IASIA) işbirliği ile 19 Kasım 2004 tarihinde düzenlenen “Kamu Yönetimi Öğretimi ve Eğitiminde Yeni Eğilimler ve Kamu Kesiminde Yönetici Geliştirme” adlı Uluslararası Bilimsel Toplantıda sunulan“Kamu Yönetimi Lisans Bölümlerinin Ders Programları Hakkında Araştırma”konulu bildiri.
Genel Kurmay Başkanlığı SAREM tarafından 12 – 13 Mayıs 2005 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “Bilgi Çağı ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Toplum, Yönetim, Yönetici ve Lider Yaklaşımları” konulu Uluslararası  Sempozyuma sunulan “Bilgi Çağı ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Değişen Yönetim Yaklaşımlarının Türkiye’nin Geleceğine Etkileri” konulu bildiri.
RAPORLAR
Kamu Yönetiminde Planlama İşlevi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Kamu Yönetimi Araştırma Projesi, Yayın No: MY 016, Şubat 1991.
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Kamu Yönetimi Araştırma Projesi, Yayın No: TY 002, Mart 1991.
“Taşra Düzeyinde Planlama İşlevi ve Örgütlenmesinin Etkinleştirilmesi”, Mülki İdare Şurası (25 – 27 Nisan 2002) İhtisas Komisyonu Raporları, İçişleri Bakanlığı Yayını, Ankara, 2002, s. 260-305.
YÖNETİMİNDE HAZIRLANAN YAYINLAR
Örnek Köy İl Ön Projesi, Yeşilyurt Kalkınma ve Eğitim Dergisi, Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Sayı 6, Aralık 1971 (Özel Sayı) (Çoğaltma).
Cumhuriyetimizin Ellinci Yılında  KÜRE, Küre Kaymakamlığı, Ankara , Ekim,1973.
Demir Çelik Ürünleri İl Dağıtım Kurulları 1978 Yılı Uygulaması, Devlet Planlama Teşkilatı İl Planlaması Bölümü, Mart 1979.
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürleri ile APK ve İl Planlama Uzman Yardımcıları Kurs Notları, İçişleri Bakanlığı, Ankara 1986.
Türk İdare Dergisi 60. Yıl Özel Sayısı, Sayı 378, Mart 1988.
Mülki ve Mahalli İdareler Düzeyinde Planlama, İçişleri Bakanlığı, Yayın No Genel: 431  APK: 25, Ankara, 1988.
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi, İçişleri Bakanlığı, Ankara, 1991.
İl Envanter Modeli, İçişleri Bakanlığı, Ankara 1991.
Mersin İl Gelişme Planı, Mersin, Haziran 2002.
Çankırı İl Gelişme Planı, 2006.
HAZIRLANMASINA KATKIDA BULUNDUĞU YAYINLAR
Rapport National De La Turquie Destine Au Symposium “Gerer L’Evolution De L’Administration Publique, L’Organisation De Planification De L’Etat, Ankara, 1979 (Çoğaltma).
Plan Uygulaması ve Yatırımların Gerçekleşmesi Açısından Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler, T.C. Devlet Planlama Teşkilatı, Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi, Nisan 1979.
Avrupa Topluluğu İç Pazarına Uyum Çalışmaları, İç Pazar Çerçevesindeki Topluluk Mevzuatı ve Mukabil Türk Mevzuatının Karşılaştırılması, Cilt 1: Fiziki Engellerin Kaldırılması, Devlet Planlama Teşkilatı, Eylül 1991.
Kamu Yönetimi Araştırması Mali ve Ekonomik Kuruluşlar Araştırma Grubu Raporu, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara,1992.
“Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması”, 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 2000.
“Bölgesel Gelişme”, 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 2000.
İyi Yönetim Arayışında Türkiye’de Mülki İdarenin Geleceği, Mülki İdare Araştırma Projesi Raporu, Editör: Cahit Emre, Türk İdare Araştırmalar Vakfı Yayını, Ankara, 2002, 539 s.
Halkın Mülki İdareye Yönelik Tutum ve Beklentileri, MİAR Projesi, Ankara, 2003. (Proje Danışmanı)
Hazırlayan:
Zeynep Gül ÖZŞEN, 25 Temmuz 2008