ahmet foto2
dikmen@politics.ankara.edu.tr
Tel: (0312) 595 1316

1967 Ankara doğumludur. 1989 yılında AÜ SBF İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 1995 yılında A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri yüksek lisansını, 2000 yılında da ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden “Küresel Meta Üretimi ve İşin İdeolojisi” başlıklı doktora tezi ile doktora derecesini almıştır. 1999-2000 yılları arasında (1 yıl) A.B.D. Duke Üniversitesi’nde; 2004 yılında da (1 ay sure ile) Fransa Lyon III Üniversitesi’nde, 2007-2008 yılları arasında (6 ay) A.B.D. Duke Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalar yapmıştır. 2002 yılında A.Ü. S.B.F.’de yardımcı doçentlik kadrosuna atanmış, 2005 yılında da Kamu Yönetimi Anabilim dalından üniversite doçenti unvanını almıştır. AÜ SBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalında profesör kadrosunda görev yapmakta ve A.Ü Gelişme, Toplumsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Yönetim ideolojisi, küresel üretim ve yönetim, küresel elitler ve yönetim felsefesi konularında yayınları vardır. Şubat 2019’da emekliliğe ayrılmıştır.

Özgeçmiş (CV)