Planlama Yönetimi

Doç. Dr. Barış Övgün

Derste, planlamanın kuramsal sorunlarını analiz etmeye yönelik olarak, planlama, merkeziyet, adem-i merkeziyet, bilgi ve istatistik, ekonomi, siyasal sistem ve toplumsal yapı gibi kavramsal çerçeve analiz edilmekte, daha sonra planlamanın kısa tarihçesi verildikten sonra 20. yüzyılda yaşanan planlama deneyimleri incelenmektedir. Bu çerçevede Sovyet gelişmesi ve bu gelişme sürecinde planlamanın rolü, Fransız planlama deneyimi, Avrupa kapitalizmi içinde “tek ülkede planlama” deneyimleri, II. Dünya Savaşı sonrası bağımsızlığına kavuşan ülkelerin planlamaya yönelişleri gibi dünya deneyimleri tartışılmaktadır. Ders açısından Türkiye’de planlama sürecinin analizi özel bir önem taşımaktadır. 1930’ların deneyimi ve sonrası, 1960-1980 dönemi ve Anayasal güvenceye sahip planlama: Devlet Planlama Teşkilatı ve planlama yönetimini kurumlaşma dönemi ile 1980 sonrası planlama deneyimi dersin tartışma konuları arasında yer almaktadır.Planlama tarihine ilişkin tüm bu tarihsel incelemeler, bir yandan da, günümüz kalkınma sürecine ışık tutmaya yönelik olmalıdır: Dünyada 21. yüzyılda yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmeler ile planlama yöntemlerinin bağdaşması – bağdaşmaması sorunsalı ve bu sorunsala yanıt teşkil edebilecek yeni yaklaşımlar mümkün müdür, sorusunun yanıtlanması çabası bu dersin temel hedefleri arasında yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız (Bologna Ders Tanıtmalığı)

Dersin pdf tanıtmalığı