PERSONEL ARAŞTIRMALARI SEMİNERİ

Doç. Dr. İpek Özkal Sayan

Seminer, “Türkiye’deki kamu personel sistemi”ni öğrenciyle birlikte çözümlemek genel amacını taşımaktadır. Bu sebeple konular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda sayılan dört istihdam türü üzerine inşa edilmiştir. Bunlar; memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçidir. Öğrenci tarafından seçilecek olan bu genel başlıklardan biri istihdam, sınıflandırma, haklar-ödevler-yasaklar, kamu hizmetine giriş, adaylık, atanma, ilerleme ve yükselme, sicil, disiplin, görevin sona ermesi, ücret ve emeklilik alt başlıklarından biri ya da bir kaçı esas alınarak incelenecektir. Bu konular dışında öğrencinin kamu personel sistemiyle ilgili olmak şartıyla başka bir konu seçmesi de mümkündür. Seminer tamamıyla  “kamu” odaklıdır ve insan kaynakları yönetimi eleştirisi üzerinde yükselmektedir. Seminer ödevleri dönem sonunda sınıf ortamında sunulacak ve yazılı olarak teslim edilecektir.