TEZLER İÇİN FORM (10.02.2020)
YAZIM KURALLARI VE TEZ ÖNERİSİ – (2.3.2010)

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
DERS ÖĞRETİM ÜYESİ
1. Araştırma Yöntemleri Dr. Öğr. Üy. Ozan ZENGİN
2. İdare Hukuku Prof. Dr. Onur KARAHANOĞULLARI
3. Kamu Personeli Sistemi Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN
4. Kamu Yönetimi Disiplini Sorunları Doç. Dr. Can Umut ÇİNER
5. Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları Prof. Dr. Koray KARASU – Dr. Öğr. Üy. Ozan ZENGİN
6. Mülki İdare: Mülk, Toprak ve Yönetim Prof. Dr. Koray KARASU
7. Türk İdare Tarihi Prof. Dr. Taşansu TÜRKER
8. Türkiye’de 30’lu Yıllar Prof. Dr. Sina AKŞİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ahmet MAKAL
Prof. Dr. Koray KARASU
Dr. Öğ. Üy. Gökhan ERDEM
9. Yönetim Kavram ve Kuramları Dr. Öğr. Üy. Ozan ZENGİN
10. Yönetim ve Teknoloji Prof. Dr. Seriye SEZEN
SEMİNER ÖĞRETİM ÜYESİ
1. İmparatorluk, Modernleşme ve İdare Prof. Dr. Taşansu TÜRKER
2. Kamunun Ekonomideki Yeri Doç. Dr. Barış ÖVGÜN
BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
DERS ÖĞRETİM ÜYESİ
1. Araştırma Yöntemleri Dr. Öğr. Üy. Ozan ZENGİN
2. İdare Tarihinde Yöntem ve Kaynaklar Prof. Dr. Taşansu TÜRKER
3. Kamu Hizmetinin Gördürülme Usulleri Prof. Dr. Onur KARAHANOĞULLARI
4. Kamu Yönetimi ve Reform Doç. Dr. Barış ÖVGÜN
5. Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Prof. Dr. Koray KARASU
6. Türkiye’de 60’lı Yıllar Prof. Dr. Sina AKŞİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ahmet MAKAL
Prof. Dr. Koray KARASU
Dr. Öğr. Üy. Gökhan ERDEM
7. Yönetim ve Güvenlik Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN
8. Yönetsel Planlama Doç. Dr. Barış ÖVGÜN
SEMİNER ÖĞRETİM ÜYESİ
1. Avrasya İncelemeleri Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
2. Kamu Personel Yönetimi Sorunları Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN
3. Yönetsel Kademelenme Doç. Dr. Can Umut ÇİNER

ÖNCEKİ DÖNEMLERDE AÇILMIŞ OLAN DERSLER / SEMİNERLER