21. Yüzyılda Planlamayı Düşünmek Kurultayı, 13-14 Mayıs 2011 (Ed. A. Somel – A. Yılmaz Uçar- O. Zengin), Yayın No: 10, 2014.

 

 

 

 

 

             

Kanun Hükmünde Kararnameler İle Yönetim Çalıştayı, 19-20 Mayıs 2012
(Yay. Haz. Levent Demirelli), Yayın No: 9, 2013.

 

 

 

 

 

Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1919-1928, A.Ü. S.B.F. KAYAUM Yayını: 8, Ankara, 2012

CİLT I TAM METİN
CİLT II TAM METİN

 

 

 

 

 

Prof.Dr. Kurthan Fişek İçin Yönetim Üzerine, A.Ü.SBF:600, KAYAUM Yayını 7, Ankara, 2010. (Yayına Hazırlayan: İpek Ö. Sayan)

 

 

 

 

 

 

Siyasi İlimler Mecmuası 1931-1955, İnceleme ve Dizin, KAYAUM Yayını 6, Ankara, 2010.

 

 

 

 

 

 

Kamu Yönetimi: Yapı İşleyiş Reform,

AÜ SBF 598, KAYAUM Yayını: 5, Ankara 2009, 254 sf.
TAM METİN

 

 

 

 

 

Program Tanıtmalığı (2009-2010), KAYAUM Yayını:4. Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı’nın lisansüstü programlarına ilişkin ayrıntılı bilgi sunan tanıtmalık.

TAM METİN

 

 

 

 

 

Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1940-1949, A.Ü. S.B.F. KAYAUM Yayını: 3, Ankara, 2009 

TAM METİN

 

 

 

 

Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1929-1939, A.Ü. S.B.F. KAYAUM Yayını: 2, Ankara, Haziran 2007.

TAM METİN

 

 

 

 

 

 

 

Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri 

Aralık 2004’te KAYAUM tarafından No.1 olarak yayımlandı.

 

 

 

 

İdari İlimler Enstitüsü Dönemi (1952-1982) Yayınları

MATTHEWS, A.T.J., Yetişen Türk idarecileri : Genç ve Müstakbel İdarecilerin Meslekî ve Sosyal Tavırları Hakkında Bir İnceleme, Nermin Abadan (Çev.), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdarî İlimler Enstitüsü Yayınları, Sayı: 1, Ankara, 1955.
GÖZÜBÜYÜK, Şeref ve KİLİ, Suna, Türk Anayasa Metinleri : Tanzimattan Bugüne Kadar, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari İlimler Enstitüsü: New York University-Graduate School of Public Admınıstratıon and Social Service,  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Sayı 75-57; İdari İlimler Enstitüsü Yayınları, Sayı: 2,1957.
GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref ve SEZGİN, Zekai, 1924 Anayasası Hakkındaki Meclis Görüşmeleri, Ankara Üniversitesi İdari İlimler Enstitüsü, Ankara, 1957.
STRUM, Albert ve MIHÇIOĞLU, Cemal Türk Amme İdaresi Bibliografyası: 1928-1957, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, İdari İlimler Enstitüsü Yayınları No 5, 1959.
ABADAN, Yavuz ve SAVCI, Bahri, Türkiye’de Anayasa Gelişmelerine Bir Bakış, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Sayı: 94/76; İdari İlimler Enstitüsü Yayınları, Sayı: 7, Ankara, 1959
ABADAN, Yavuz, Devlet Felsefesi (Seçilmiş Okuma Parçaları), Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, İdari İlimler Enstitüsü Yayınları No 8, 1959.
İncelemeler 1-4, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara : A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Sayı: 100-82; İdari İlimler Enstitüsü Yayınları: I. Türkiye’de yasama yürütme münasebeti-Tahsin Bekir Balta, II.:Türkiye’de Meclis-Hükümet münasebetlerine bir bakış– Bahri Savcı, III.: Türkiye’de iktisadi amme İşletmelerinin murakabesi– Tahsin Bekir Balta, IV.: Siyasette Nazariye ve Tatbikat Münasebeti ve Türk Anayasa Sistemi-Yavuz Abadan, 1960.
BALTA, Tahsin Bekir, İncelemeler: Türkiye’de Yasama Yürütme Münasebeti, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Sayı: 100/82; 100üncü yıl yayınları, Sayı: 18; İdarî İlimler Enstitüsü Yayınları, Sayı: 9, Ajans Türk Matbaası, Ankara, 1960.
ARMAOĞLU, Fahir H. ve DAVER, Bülent, Yeni Fransız Anayasası Üzerine Bir Seminer, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari İlimler Enstitüsü, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Sayı: 108/90; 100. Yıl Yayınları, Sayı: 27; İdari İlimler Enstitüsü Yayınları, Sayı: 10, 1960.
BALTA, Tahsin Bekir, Türkiye’de Yürütme Kudreti, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, İdari İlimler Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1960.
Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari İlimler Enstitüsü’nün Gerekçeli Anayasa Tasarısı ve Seçim Sistemi Hakkındaki Görüşü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Sayı: 116-98; 100. Yıl Yayınları; Sayı: 37; İdari İlimler Enstitüsü yayınları, Sayı: 11.
Anayasa Tasarısı ve Seçim Sistemi Hakkında Görüş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Sayı: 116/98; İdari İlimler Enstitüsü, Ankara, 1960.
KIRATLI, Metin, Üçüncü Kaymakamlar Toplantısı, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, İdari İlimler Enstitüsü Yayınları No 12, 1962.
ERDER, Necat, Siyasi İlimlerde Teori ve Metot Hakkında Bazı Genel Düşünceler, Ankara Üniversitesi İdari İlimler Enstitüsü Yayınları, Sayı: 13, Sevinç Matbaası, Ankara, 1962.
Türkiye’nin Üç Büyük Şehrinde Halk Oyu Yoklaması: ‪(Aralık 1963‪) Ayrıntılı Dağılım Tabloları, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari İlimler Enstitüsü Halkoyu Araştırma Grubu.
Cumhuriyet Senatosu Divanı Seçimleri ile İlgili İtilaf Hakkında Rapor, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Sayı: 152/134; İdari İlimler Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1963.
DAVER, Bülent, Siyasal Biliminde Temel Referanslar Bibliyografyası, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Sayı: 189/171; İdari İlimler Enstitüsü Yayınları, Sevinç Matbaası, Ankara, 1965.