KAMUSAL İLİŞKİLER

Prof. Dr. Metin Kazancı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi IV. Sınıf – Güz Dönemi (Seçmeli – 2 Saat)

Kamusal ilişkiler, başta mülki idare sistemi olmak üzere Türk kamu yönetiminin yönetilenle olan ilişkilerinde ortaya çıkan sorunları araştıran, bunlara çözüm yolları öneren bir derstir. Türk kamu yönetiminin daha iyiye gitmesi için alınması gereken önlemler ve halka düşen sorumlulukların neler olduğunu araştırır. Kamusal ilişkiler dersinde örnek olay seçilip öğrencilerle sınıfta tartışmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte bazı haftalar Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı’ndan bürokratlar derse davet edilmekte, konuyla ilgili kendilerinden ayrıntılı bilgi alınmaktadır. Kamusal İlişkiler dersi temel kitabı: Metin Kazancı, Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, 7. Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi, 2007. Ayrıca derste kamu yönetimi, halkla ilişkiler, yönetim ve organizasyon kitapları da yardımcı kaynaklar olarak kullanılmaktadır.

Dersin Konu Başlıkları: (Haftalık)
1. Genel Giriş I
2. Genel Giriş II (Halk, yönetim,iletişim açısından konuların ele alınması. Genel sosyoloji, siyasetbilimi,siyaset sosyolojisi, kamu yönetimi ve iletişim disiplinlerinin yaklaşımlarıyla kavramlaştırma ve tanımlar.)
3. Tarihimizde devlet – uyruk (tebaa) ilişkileri. Osmanlı’a çeşitli dönemlerden örnekler
4.Türkiye’de kamusal ilişkiler alanında ortaya çıkan önemli sorunlar.
5. Kanun bilgisi ve alanla ilgili önemli yasaların içerik analizleri ve yorumları.
6. Devlet sırrı, gizlilik, kamuda ezoterisme ve yarattığı sorunlar
7. ABD, Fransa, İngiltere, İspanya, İran ve Suriye’de kamusal ilişkiler.
8. İçişleri Bakanlığı’ndan bir üst düzey yöneticinin konferansı (Yalnız sınıf öğrencilerine açık)
9. Mülki idareye ilişkin bir örnekolay incelemesi
10.Başbakanlıktan bir yöneticinin konferansı. (Yalnız sınıf öğrencilerine açık)
11. Genel yönetime ilişkin bir örnekolay incelemesi
12. Bir kaymakamın halkla ilişkiler konusunda yaptığı çalışmalar, gelecekle ilgili projeleri ve
karşılaştığı sorunlar( Herkese açık)
13. Ortaya çıkan sorunlara çözüm tartışmaları
14.Nasıl bir yönetim ? Nasıl bir halk ? Genel Sonuç