KAMU YÖNETİMİNDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMİNERİ

Prof. Dr. Koray Karasu

Seminerde, kuram ve uygulama boyutlarıyla kamu yönetimi alanındaki güncel gelişmelerin ele alınması amaçlanmaktadır. Seminerin inceleme konuları arasında, kuramsal gelişmeler, yönetimin öğeleri boyutuyla kamu örgütlenmesi, merkezileşme, yerelleşme, özelleştirme ve esnekleşme gibi süreçlerin genel olarak kamu örgütlenmesine, tek tek sektörlerin örgütlenmesine ya da gündelik yaşamın yönetimine (hastane, bakanlık, okul, fabrika, sokak, kaymakamlık, dernek, karakol…) etkileri sayılabilir. Seminerde, örnekolay incelemeleri aracılığıyla kuram ve uygulama ilişkisini kurma becerisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.