Kamu Yönetimi ve Etik

Doç. Dr. İpek Özkal Sayan

Günümüzde en önemli tartışma konularından birisi, üzerinde bilimsel çalışmaların yoğunlaştığı çalışma alanı, etik ve etik değerlerin başta yönetimde olmak üzere, çalışma hayatında ve örgütlerde uygulanabilirliğidir. Kamu yönetiminde etik konusunda çalışmaların ne zaman ve nasıl başladığı yönünde birbirinden farklı görüşler ileri sürülmektedir. İlk olarak 1940’lı yıllarda ABD’de American Society for Public Administration (Kamu Yönetimi Topluluğu-ASPA) tarafından yayınlananPublic Administration Review isimli derginin yayınlanmasıyla birlikte yönetsel etik konusunda çalışmaların doğduğu ileri sürülmektedir. Farklı bir görüşe göre ise akademik bir disiplin olarak kamu yönetimi alanında etikle ilgili çalışmaların 1970’li yıllarla birlikte anılmasının daha doğru olacağı belirtilmektedir. 1970’li yıllarla birlikte yönetsel etiğin öne çıkarılan boyutu negatif olanıdır. Kamu yönetimi verimsiz, pahalı çalışan, hantal, sürekli yönetim ve organizasyon hatalarının sergilendiği bir örgüt olarak gösterilmekte ve etik, bu sorunları aşmanın bir reçetesi olarak sunulmaktadır. Ders, etik kavramına böyle bir yaklaşımın eleştirisi üzerine kurulmuştur. Derste öncelikle 1940’lı yıllardan bu yana etikle ilgili yapılan çalışmalar değerlendirilmekte, daha sonra etik kavramının 1970’lerden sonra “hantal, yolsuz devlet”e reçete olarak sunulması eleştirilmekte, son olarak da Türkiye bağlamında “etik yasası” ve “etik kurullar” ele alınmaktadır. Tüm bu gelişmelerin daha iyi anlaşılabilmesi için Türkiye’deki “kamu personel sistemi”nin öğrenci tarafından bilinmesi gerekmektedir. Bu sebeple derste Türkiye’deki kamu personel sistemine ilişkin bilgi aktarımı da yapılmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız (Bologna Ders Tanıtmalığı)
Ders tanıtmalığı pdf