Kamu Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAYAUM), 27 Ağustos 1952 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde kurulan ve tüzel kişiliğe sahip İdari İlimler Enstitüsü’nün varlığının bir devamıdır. İdari İlimler Enstitüsü, yönetim bilimi, siyaset bilimi, idare hukuku ve anayasa hukuku alanlarında çok sayıda akademik nitelikli toplantı ve yayın yaparak bu alanların gelişimine çok önemli katkılar sağlamıştır.

İdari İlimler Enstitüsü, 8 Mart 1982’de kapatılarak Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (KAYAUM) dönüştürülmüştür. Merkez, 1982-2017 yılları arasında KAYAUM adıyla faaliyet göstermiştir.

YÖK Çerçeve Yönetmeliği kapsamında çıkarılan Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (2017) ile yeniden düzenlenen Merkez, “Kamu Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi” adını almıştır.

Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
( RG 9.10.2017 Tarih ve 30205 sayı)

Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; kamu yönetimi ile ilgili akademik konularda araştırma, inceleme, uygulama yapmak ve yaptırmak ve bu çalışmalara katılmak ve desteklemek, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, kurslar ve bilimsel etkinlikler düzenlemektir.

Merkezin etkinlik alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin etkinlik alanları şunlardır:

a) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

b) Kamu yönetimi konusunda, ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel ve tanıtıcı etkinlikler, kongre, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

c) Kamu yönetimi konusunda araştırmalar ve yayınlar yapmak, bu alandaki çalışma ve yayınları desteklemek,

ç) Merkezin amacı doğrultusunda danışmanlık faaliyetleri ve projeler yürütmek.