Kamu Yönetimi Disiplini Sorunları

Doç. Dr. Can Umut Çiner

Kamu Yönetimi Disiplini Sorunları dersi kamu yönetimi olgusunu değil, bu olguyu araştırmanın sorunlarını konu almakta, modern devletin yönetim örgütlenmesini araştırma konusu yapan yaklaşımları kapsamaktadır. Ders öğrencilere, Kamu Yönetimi Disiplini’nin kuram-yöntem bakımından temel özelliklerini ve başlıca sorunlarını, tarihsel bakış açısıyla bir bütün olarak kavratmayı amaçlamaktadır. Kamu Yönetimi Disiplini, yönetim gerçeğinin tarihsel-genel bilgisine erişmek yerine güncel-uygulamalı bilgisini üretme amacına odaklanmıştır; Türkiye açısından ise transfer edilme özelliği taşımaktadır. Derste, asıl olarak ABD kökenli olan bu yaklaşımların genel haritası her yaklaşımın temsilci yapıt, kuramcı ve kuramları yaklaşımların yönetim biliminin başlıca konularına bakışlarıyla katkıları incelenmekte; Disiplin’in Türkiye’deki gelişim süreciyle kuramsal – yöntemsel özellikleri araştırılmaktadır. Öğrenci çalışması, dönem içi ve dönem sonu ödev hazırlama yükümlülüğünden oluşmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız (Bologna Ders Tanıtmalığı)
Ders tanıtmalığı pdf