KAMU REFORMU SEMİNERİ
Doç. Dr. Barış Övgün

Seminer, kamu yönetimi alanında reform adı verilen siyasal-programatik değişiklik sürecini ve mekanizmalarını tanımayı amaçlamaktadır.

Kamu reformu kapsamında yalnızca dar anlamda yönetsel-kurumsal reform değil, seçim – siyasal parti sistemleri, cumhurbaşkanlığı sistemi, yönetsel kurum ve kural değişikliği, yargı reformu, üniversite reformu, askeri yönetim alanlarındaki reformlar da yer alır. Ödev konuları güncel reform örneklerinden, başka bir deyişle 1980’li yıllardan bu yana uygulanan “düzenleyici” ya da “yönetişimci” olarak adlandırılan uyarlama reformları setinden seçilir. Bununla birlikte ilgi duyan öğrenciler laledevri, nizamıcedid, tanzimat, ıslahat, tensikat gibi Osmanlı dönemine ait tarihsel örnekleri de çalışabilirler.

Seminer ödevlerinden beklenen, incelenen konuda (1) reform neden gündeme geldi? (2) Neyi değiştirmeye yöneldi? (3) Ne zaman ve kim tarafından gündeme getirildi? (4) Nasıl ilerledi? (5) Sonuçları ve etkileri neler oldu? sorularına odaklanılmasıdır.
Her öğrenci hazırladığı seminer ödevini dönem sonunda seminer grubuna sunmakta, makale biçiminde hazırladığı raporu yazılı olarak teslim etmektedir. Değerlendirme görüşme oturumlarına devam, sözlü sunum, yazılı rapor temelinde yapılmaktadır.