Kamu Politikası Analizi

Doç. Dr. Can Umut Çiner

2003 yılından bu yana sürdürülen Kamu Politikası dersi, kamu yönetiminin amaç, güç, hareket boyutları bakımından incelenmesidir. Ders, devletin bir bütün olarak yaptığı ve yapmadığı şeyleri bu hareketin nesnel nedenleri, öznel dinamikleri –aktörleri ve hareketin toplumsal sistem üzerindeki sonuçlarıyla etkileri bakımından çözümlemeyi öğretmeyi amaçlamaktadır. Kamu politikası beş başlık halinde irdelenmektedir: Kamu Politikası Nedir, Toplumsal Güçler Bakımından İrdeleme, Süreç Bakımından İrdeleme, Politika Transferi, Savunmacılık Etkinliği. Ders, okuma ve sınıfta tartışma bölümüyle öğrenci dönem ödevlerinin sunumu ve raporlanması bölümünden oluşmaktadır. Öğrenci ödevleri birleştirilerek çoğaltılmakta, bir sonraki yılın öğrencilerinin yardımcı ders malzemesi olarak kullanılabilir kılınmaktadır. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız (Bologna Ders Tanıtmalığı)
Ders Tanıtmalığı pdf