KAMU POLİTİKALARI SEMİNERİ

Doç. Dr. Can Umut Çiner

Seminer, kamu yönetimini kamu politikası bakımından tanıma, inceleme ve kamu politikası yapma becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Kamu politikaları, hem süreç hem güç çözümleme bakımından ele alınmaktadır. Süreç bakımından kamu politikası oluşturma, uygulama, değerlendirme aşamaları üzerinde durulmakta; karar sürecinde belirleyici güçler hem kararverme hem kararvermeme durumları bakımından görüş alanına çekilmektedir. Öğrencilerin her biri, belirtilen boyutları belli bir kamu politikası örneği üzerinde araştırmaya yönlendirilmektedir. Hazırlanan seminer ödevi dönem sonunda seminer grubuna sunulmakta, rapor yazılı olarak teslim edilmektedir.