Kamu Personel Sistemi

Doç. Dr. İpek Özkal Sayan

Ders “Türkiye’deki kamu personel sistemi”ni çözümlemek genel amacını taşımaktadır. Kamu personel yönetimini sistem olarak ele almak personel boyutunu yöneticilik işlevi olarak örgütsel düzlemde değil, devlet örgütlenmesinde kurucu unsur olarak siyasal-yönetsel düzlemde irdelemek demektir. Bu sebeple derste kamu personel yönetiminin tarihsel ve toplumsal kuruluş özellikleri belirlenecek, bu özelliklere göre biçimlenen teknik mekanizmalar tanımlanacaktır. Derste Türkiye’deki personel sistemi idari, askeri, akademik ve adli olmak üzere dört boyutuyla ele alınacak ve kamu personel sistemindeki istihdam, sınıflandırma, haklar-ödevler-yasaklar, kamu hizmetine giriş, adaylık, atanma, ilerleme ve yükselme, sicil, disiplin, görevin sona ermesi, ücret ve emeklilik gibi başlıklar bu dört personel açısından karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız (Bologna Ders Tanıtmalığı)