İmparatorluk, Modernleşme ve İdare

Yüksek Lisans Semineri

Prof. Dr. Taşansu Türker

Seminerin çerçevesini imparatorluklar ve modernleşme sürecinin, idare açısından değerlendirilmesi oluşturmaktadır. İmparatorluklar ve bunlarda yaşanan modernleşme süreci, interdisipliner bir yaklaşımla, tarih ağırlıklı olmak üzere siyaset bilimi ve tarihsel sosyoloji metot ve paradigmalarını da içerecektir. Seminerin odaklanacağı Osmanlı imparatorluğu ve Rusya imparatorluğunun yanında Avusturya-Macaristan imparatorluğuna da benzer yapısı itibariyle bir öncelik tanınacaktır. Anılan imparatorluklara dair temel coğrafya ve tarih bilgileri yanında, idarenin temelleri “emperyal akıl” çerçevesinde ele alınmaya çalışılacak ve böylelikle imparatorlukta idare ve siyaset ilişkisi belirlenmeye çalışılacaktır. Anılan üç imparatorluktaki modernleşme süreçlerine odaklanacak olan seminerde tabi ki, bu imparatorlukları önceleyen ve bunlara model oluşturan Sasani, Roma, Bizans, Kutsal Roma-Germen imparatorlukları ve İslam idare anlayışı da çalışma başlıklarından olacaktır.