Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Cemal Gürsel Bulvarı Cebeci 06590 Ankara
yonetim@politics.ankara.edu.tr
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Koray Karasu
karasu@politics.ankara.edu.tr
0 (312) 595 14 31

SBKY Bölüm Sekreterliği: Barış DİCLE 0 (312) 595 12 84