KAYAUM – YBAD KÜRSÜ SUNUŞLARI – III (30.3.2020)

Arş. Gör. Feyza Urhan: “Türkiye’de Bürokratların Siyasal Alanda Konumlanışı: Tarihsel Bir Çözümleme”

KAYAUM – YBAD KÜRSÜ SUNUŞLARI – II (9.3.2020)

Prof. Dr. Ahmet Özalp: “Ağaç Metaforu Üzerinden Etiğin Kavramsal Analizi”

YBAD TOPLANTISI

Prof. Dr. Seriye Sezen: Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Seminerleri Üzerine (2019-2020)

KAYAUM – YBAD KÜRSÜ SUNUŞLARI – I (10.2.2020)

Grileşmiş Bir Disiplin:
Anglo-Sakson Kamu Yönetimi Literatürünün
Son On Yılı

Erol Uğraş Öcal, İlkay Tosun, İmren Pınar Dülgar, Meryem Çakır Kantarcıoğlu, Soner Kavuncuoğlu, Şeyma Eşki Çaylak [Doktora Öğrencisi ve Arş. Gör. ]