Geçmişten Günümüze
Amme İdaresi Kürsüsü – Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye üniversitelerinin ilk kamu yönetimi (amme idaresi) kürsüsü olarak köklü bir tarihsel geleneğe sahiptir.

Kamu yönetimi kürsüsünün kurulma çalışmaları 1953 yılında başlamış ve aynı yıl kürsünün kurulmasına ilişkin karar alınarak kürsüyü kurma görevi Prof. Dr. Tahsin Bekir Baltaya verilmiştir. Kürsü 1957 yılında çalışmaya başlamıştır. Ayrıca kürsü, kamu yönetimine ilişkin araştırmalar yapmak ve kamu görevlilerinin eğitim gereksinmelerini karşılamak amacıyla kurulan Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nün (TODAİE) kuruluşunda öncü rolü üstlenmiş, araştırma alanını İdari İlimler Enstitüsü adlı yapıyla genişletmiştir. Prof. Dr. T. B. Balta, 1970 yılında vefat etmiştir.

Amme İdaresi Kürsüsü – Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı’nın akademik faaliyetlerinde, kuruluşundan itibaren çok sayıda hocamızın katkısı bulunmaktadır. Hocalarımız, kürsünün kuruluş aşamasında yer almış, Türkiye’de yönetim bilimleri – kamu yönetimi alanının inşa sürecinde çok önemli roller üstlenmişlerdir. 

Kürsüde görev yapmış hocalarımız (Anabilim dalındaki görev yılları ile) şöyledir:

Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu (1953-1996)

9 Eylül 1927’de Gaziantep’in Kilis ilçesinde doğmuştur. 1944 yılında girdiği Siyasal Bilgiler Okulu’nu 1948 yılında (Mali Şube) bitirmiştir. 1951’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Asistanlığına atanmış, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 1954 yılında “Modern Sanayide Beşeri Münasebetler” konulu teziyle doktora derecesini almıştır. 1957’de Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Amme İdaresi (Kamu Yönetimi) Doçenti (bu alandaki ilk doçentlik), 1963’te de aynı alanda profesörlük unvanını almıştır. Prof. Dr. Mıhçıoğlu 1996 yılında vefat etmiştir.

Prof. Dr. Oğuz Onaran (1962-2002)

1935 İzmir doğumludur. Lisansını A.Ü. Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. 1962 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümüne asistan oluştur. 1966’da “Yönetici Sınıfın Eğitimi” adlı teziyle doktor, 1970 yılında “Örgütlerde Karar Verme” başlıklı teziyle doçent olmuştur. 12 Mart döneminde kısa bir dönem tutuklu kalmıştır. SBF Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı başkanlığı yapmıştır. SBF’deyken yönetim psikolojisi ve personel yönetimi derslerini vermiştir. 1999-2002 yılları arasında A.Ü. İletişim Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. 2002 yılında SBF’den emekli olmuştur.

 

Prof. Dr. Kurthan Fişek (1966-1980 ve 1999-2009)
1942 yılında Ankara doğumludur. 1960 yılında ODTÜ’ye girmiş ve aynı tarihte gazeteciliğe başlamıştır 1960 -1966 döneminde muhabir olarak Yeni Gün ve Öncü gazetelerinde çalışmıştır. Turkish Daily News gazetesinin Yazı İşleri Müdürlüğünü dört yıl sürdürdükten sonra, ODTÜ İdari İlimler Fakültesi’ni bitirmiş ve 1966 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Kürsüsü’ne asistan olmuştur. 1969 yılında “Devlete Karşı Grevlerin Kritik Tahlili” teziyle doktor, 1975 yılında “Yönetime Katılma” çalışmasıyla doçent, 1980 yılında “Spor Yönetimi” kitabıyla profesör olmuştur. 2002-2009 yılları arasında A.Ü. S.B.F. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı başkanlığını yürütmüş, 6 Mart 2009’da yaş sınırı nedeniyle emekliliğe ayrılmıştır. Prof. Dr. Fişek, 2012 yılında vefat etmiştir.

 

Cüneyt Akalın (1970-1972)
1945 İstanbul doğumludur. İlköğrenimini Ankara Sarar İlkokulu’nda tamamladıktan sonra Galatasaray Lisesi’ne girmiş ve bu liseden 1965 yılında mezun olmuştur. Bu arada, AFS Uluslararası burslarından yararlanarak, öğrenimine bir yıl ABD’de devam etmiştir. 1965’de girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1969’da mezun olmuştur. Aynı yıl adı geçen fakültede asistan olmuştur. Daha sonra SBF’den ayrılarak İstanbul’a yerleşmiş ve gazeteciliğe başlamıştır.

 

 

Prof. Dr. Ali Erkan Eke (1973-1980)

1963 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans (1969) ve doktora derecesini (1972) Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden almıştır. 1973-1980 yılları arasında Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde akademik faaliyetler yürütmüş; daha sonraları İşletme Bölümü’ne geçmiştir. 2000’li yılların başında Atılım Üniversitesi’nde İşletme Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. Pek çok ulusal ve uluslararası kongrede düzenleyici ve katılımcı olarak yer almıştır. Prof. Dr. Ali Erkan Eke, şu an Yeditepe Üniversitesi’nde görev yapmaktadır.

 

 

Prof. Dr. İlber Ortaylı (1989-2001)

1947 Avusturya/Bregenz doğumludur. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul ve Ankara’da tamamlamıştır.1965’te Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun olmuştur. 1968’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünü bitirmiştir. Daha sonraları Viyana Üniversitesi’nde Slavistik ve Orientalistik okumuştur. Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesi’nde Prof. Halil İnalcık ile yapmıştır. 1978’de A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden “Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler” adlı tezi ile doktora derecesi almıştır. 1979’da “Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu” adlı çalışmasıyla doçent, 1989’da da profesör olmuştur. 1989-2002 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Yönetim Bilimleri Anabilim dalında İdare Tarihi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır.

Doç. Dr. Cahit Emre (1984-2002)

9 Aralık 1961’de Karaman’da doğmuş, 1979 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni (İdari Şube) 1983 yılında bitirmiştir. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi’nde (Yönetim Bilimleri) 1986 yılında Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu’nun danışmanlığında hazırladığı Türkiye’de Yönetimin Yeniden Düzenlenmesi – 12 Eylül 1980’den Sonrabaşlıklı tez ile yüksek lisans; 1993 yılında Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu’nun danışmanlığında hazırladığı “Toplumsal – Kültürel Etmenler Açısından Türk Kamu Yönetimi Üzerinde Bir İnceleme” başlıklı tez ile doktora derecesini almıştır. 1984 yılında Araştırma Görevlisi olarak girdiği Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı’nda, 1993 yılında Yardımcı Doçentlik, 07.06.2002’de Kamu Yönetimi Doçenti unvanını elde etmiştir. Emre, 2.9.2002 tarihinde vefat etmiştir.

Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen (1993-2019)

1967 Ankara doğumludur. 1989 yılında AÜ SBF İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 1995 yılında A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri yüksek lisansını, 2000 yılında da ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden “Küresel Meta Üretimi ve İşin İdeolojisi” başlıklı doktora tezi ile doktora derecesini almıştır.  2002 yılında A.Ü. S.B.F.’de yardımcı doçentlik kadrosuna atanmış, 2005 yılında Kamu Yönetimi Anabilim dalından üniversite doçenti, 2011’de profesör unvanını almıştır. Gelişme, Toplumsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevinin yanı sıra 2011-2017 arasında Yönetim Bilimleri Anabilim dalı başkanlığı görevini yürütmüştür. Prof. Dr. Dikmen, Şubat 2019’da emekli olmuştur.

 

 

Prof. Dr. Taşansu Türker (2001 – 2018)
Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesinden sonra lisans ve yüksek lisans derecelerini 1999-2002 yıllarında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden “uluslararası ilişkiler” alanında alan Taşansu Türker, “tarih” alanındaki doktora derecesini 2007’de Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Çalışmaları Enstitüsünden kazanmıştır. Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı’nda 2001 yılında araştırma görevlisi olmuş, 2011’de doçent, 2016’da profesör unvanı almıştır. 2018 yılında Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı’ndan ayrılmış, aynı bölümde yeni açılan Karşılaştırmalı Siyaset Anabilim Dalı başkanı olmuştur.

 

 

Prof. Dr. Tayfur Özşen, 1996-2006 yılları arasında kesintisiz süren katkılarıyla Anabilim tarihinde özel bir yere sahip olmuştur. Prof. Dr. Tayfur Özşen, Mersin Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaparken 25 Temmuz 2006 tarihinde vefat etmiştir. 

Geçmiş yıllarda Ar. Gör. İsmail Bilgin ve Ar. Gör. Özden Akın Yönetim Bilimleri Anabilim Dalında görev almışlardır.