YÖNETİM BİLİMİ

Doç. Dr. Can Umut Çiner

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi II. Sınıf – Güz Dönemi (Zorunlu – 3 Saat)

Uluslararası İlişkiler II. Sınıf – Güz Dönemi (Seçmeli – 3 Saat)

  Dersin Amacı

Bu ders günümüzdeki yönetsel yapıları ve onların değişimini incelemenin araçlarını sunmaktadır. Bu çerçevede, yönetim biliminin kuram-yöntem bakımından temel özelliklerini ve başlıca sorunlarını, tarihsel bakış açısıyla bir bütün olarak kavratmayı amaçlamaktadır.

Yönetim Bilimi Dersi Tanıtmalığı

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız (Açık Ders Arşivi)