Yönetim Bilimi

 

YÖNETİM BİLİMİ

Doç. Dr. Can Umut Çiner

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi II. Sınıf – Güz Dönemi (Zorunlu – 2 Saat)

Uluslararası İlişkiler II. Sınıf – Güz Dönemi (Seçmeli – 2 Saat)

 

 Dersin Amacı

 

Bu ders günümüzdeki yönetsel yapıları ve onların değişimini incelemenin araçlarını sunmaktadır. Bu çerçevede, yönetim biliminin kuram-yöntem bakımından temel özelliklerini ve başlıca sorunlarını, tarihsel bakış açısıyla bir bütün olarak kavratmayı amaçlamaktadır.

Yönetim Bilimi Dersi Tanıtmalığı