Dr. Öğr. Üy. Ozan ZENGİN

 

ozan

E-posta: ozengin@politics.ankara.edu.tr

1980 Kütahya doğumludur. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl hem lisanüstüeğitimine hem de mezun olduğu bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Ocak 2005’te Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Yönetimi Bilimleri programında “OECD Düzenleyici Reformları Üzerine Bir İnceleme” adlı teziyle yükseklisansını tamamlamıştır. Ara vermeden aynı programda doktora eğitimine başlamıştır. Mart 2011’de “Verimlilik: Kuramsal Bir Çözümleme ve Kamu Yönetimi Disiplini” adlı teziyle doktor ünvanını almaya hak kazanmıştır. Halen AÜ SBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetimi Bilimleri Anabilim Dalı’nda çalışmaktadır.

İlgi alanları, yönetim bilimi, kamu yönetimi disiplini, Türkiye’nin yönetim yapılanması, verimliliktir.

Özgeçmiş