Doç. Dr. Can Umut ÇİNER

2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Yönetim Bilimleri) Programı’nda 2004 yılında yüksek lisansını, 2010 yılında da doktorasını tamamlamıştır. ABD, Belçika, Çek Cumhuriyeti ve Fransa’da konuk araştırmacı olarak bilimsel araştırmalar yapmıştır. Dr. Çiner’in kamu yönetimi disiplini, kamu politikası, sosyal politika, yerel ve bölgesel yönetimler üzerine çalışmaları bulunmaktadır. İyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Ekim 2012’den beri Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM) Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Kişisel Web Sayfası