Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN

ipek

E-posta: ozkal@politics.ankara.edu.tr

Tel: (0312) 595 1486

Ankara doğumludur. Lisans öğrenimi A.Ü S.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü’nde yapmıştır. 2000 yılında Türkiye’de “Sağlık Sektörü Örneğinde Devletin Küçültülmesi ve Etkenleştirilmesi Çalışmaları” adlı teziyle Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olmuştur. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı’ndan başladığı doktora programını 2005 yılında “Türkiye’de Kamu Personel Sisteminin Gelişimi” teziyle tamamlamıştır. 2010 yılında S.B.F.’de yardımcı doçent kadrosuna atanmış, 2013’de doçent unvanını almıştır. Halen S.B.F.’de öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Özgeçmiş