Prof. Dr. Koray KARASU

image005

 

karasu@politics.ankara.edu.tr

Tel: (0312) 595 1431

1995’te A.Ü S.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Lisans Programı’nı bitirmiştir. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Yönetim Bilimleri) Yüksek Lisans Programı’nı 1999 yılında “Kamu Hizmetlerinin Örgütlenmesinde Yeni Yaklaşımlar ve Profesyonelleşme Olgusu” başlıklı tezinin kabulü ile tamamlamıştır. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Yönetim Bilimleri) Doktora Programı’na başlamış, “Kuram ve Uygulamada Kamu Örgütleri” başlıklı tez çalışmasını 2004 yılında tamamlayarak “Yönetim Bilimleri Doktoru” olmuştur. 2005 yılında yardımcı doçent kadrosuna atanmıştır. 2011 yılında doçent, 2016 yılında da profesör unvanını almıştır. Halen A.Ü. S.B.F. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Çalışma alanını, kamu örgütlenmesi, kamu örgütleri, mülk-toprak-yönetim, mülki idare, bölgeselleşme, karşılaştırmalı yönetim ve yönetim düşüncesinin gelişimi gibi konular oluşturmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Kişisel Web Sayfası