Prof. Dr. Taşansu TÜRKER

tasansu

E-posta: tturker@politics.ankara.edu.tr

Tel: (0312) 595 14 09

Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesinden sonra lisans ve yüksek lisans derecelerini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden (Mülkiye) “uluslararası ilişkiler” alanında alan Taşansu Türker, “tarih” alanındaki doktora derecesini de Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Çalışmaları Enstitüsünden kazanmıştır. Türkçe, Rusça ve İngilizce dillerindeki kitap ve makaleleri ve uluslararası konferanslarının yoğunlaştığı konular; Osmanlı, Rusya ve Ortadoğu coğrafyasına dair olmak üzere tarihyazımı, modernleşme, imparatorluk kavramı ve milliyetçiliktir. 2001 yılından beri Mülkiye’de çalışmaktadır.