KAMU YÖNETİMİ ve DENETİM

Lisans Semineri 

Doç. Dr. İpek Özkal Sayan

Denetim, faaliyet ve olaylarla ilgili olarak gerçekleşmiş sonuçları, önceden belirlenmiş amaç, kıstas ve standartlara göre tarafsız olarak ölçme ve analiz etmek demektir. Mevcut süreci, yapıyı, personeli eldeki verilere göre değerlendirmek gelecekte yapılacak hataların önlenmesine, kişi ve kuruluşların gelişmesine, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine yarayacaktır. Bu sebeple denetim, yönetim içindeki en önemli süreçlerdendir. Seminerde denetim büyük başlığı altında öğrenciler yapı, model, örgüt, süreç, personele ilişkin alt alanlar seçip hem Türkiye hem de uluslararası ülkeler düzeyinde araştırma yapabileceklerdir. Yapılan araştırma dönem sonunda rapor olarak teslim edilecektir.