TEKNOLOJİ VE YÖNETİM

Prof. Dr. Seriye Sezen

Teknolojik sıçramalar, tarihsel olarak, insanlığın tüm ilişki biçimlerini ve güç dengelerini dönüştürmüştür/dönüştürmektedir. 20. yüzyılda sayısal teknoloji ile başlayan ve günümüzde ise yapay zekanın giderek daha fazla uygulamaya girmesiyle devam eden sürecin yeni bir tarihsel dönüşüme yol açması öngörülmektedir. Dersin amacı; sayısal teknolojinin ve 21. Yüzyılın geleceğini biçimlendirmede önemli bir etken olarak yapay zekanın üretim ve yönetim ilişkilerinde, ekonomik-toplumsal ve siyasal yaşam üzerindeki etkilerini incelemek ve bu büyük dönüşümün nasıl yönetilebileceğini tartışmaktır.