TÜRKİYE’NİN YÖNETİM DÜZENİ

Lisans Semineri 

Dr. Öğr. Üy. Ozan Zengin

Öğrencilerin aldığı yönetim bilimi ve siyaset bilimi dersleri göz önünde bulundurularak bu derste yönetsel yapı, tarihsel ve teorik bir kapsamda değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Salt pratiğe gömülü güncel hukuki ve idari meseleler ile sorunlar üzerinden değil iktisadi, siyasi, kültürel vb. ilişkileri içeren bir toplum bütünselliği perspektifinde yönetim olgusu irdelenecektir.

Toplumsal yapının tarihsel olarak değişim sürecinde devlet, ana eksen olarak kabul edilecektir. Toplumun tümünü ilgilendiren ilişkilerin örgütlenmesi en somut şekilde karşımıza devletli bir düzen olarak çıkmaktadır. Siyasal iktidar, egemenlik, zor, meşruiyet, ideoloji, hegemonya, karar verme, örgütlenme, özne-sınıf-fail gibi unsurlar üzerinden yönetim düzeni incelenecektir.

Genel teorik bilgi birikimi mümkün olduğunca Türkiye düzlemiyle ilişkilendirilmeye çalışılacaktır. Türk toplumlarının İlk Çağ’dan günümüze kadar uzanan tarihsel serüveni yönetim düşüncesi ve yönetim yapılanması bakımından ele alınacaktır. Tarihsel özgünlükler ve benzerlikler gerekçelendirilerek ortaya konacaktır.

Öğrenciler derste bu kapsamda okumalar yapmaya, ilgi duydukları konuları seçmeye ve araştırma yapmaya teşvik edilecek ve yönlendirilecektir. Dönem sonu itibarıyla da akademik yazım kurallarına uygun özgün bir ödev hazırlanarak ders yükümlülüğü yerine getirilmiş olacaktır.