YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü içerisinde faaliyet gösteren akademik bir birimdir. 

Anabilim dalı, lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programı yürütmektedir. 

Lisans düzeyinde “Yönetim Bilimi”, “Türk Kamu Yönetimi”, “Yönetim Psikolojisi”, “Personel Yönetimi”, “Karşılaştırmalı Yönetim”, “Türk İdare Tarihi”  ve “Kamu Yönetiminde Dönüşüm” dersleri ve çeşitli seminer dersleri  yürütülmektedir. Bu derslerde, öğrencilerin, yönetim olgusunun temel kavram ve kategorilerini, kamu yönetimi örgütlenmesi, devlet algısı, yönetim felsefesi ve tarihi, yönetim kavram ve kuramlarını öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Yönetim Bilimleri Anabilim dalında lisansüstü programlar 1993 yılında açılmıştır. 

Yüksek lisans programı birincisi kamu yönetimi/yönetimi alanında akademik, ikincisi devlet kurum ve kuruluşlarında uzman ve yönetici, üçüncüsü özel sektör, medya, toplumsal kuruluşlar gibi kamu sektörü dışındaki alanlarda devlet yönetimine ilişkin bilimsel bilgi sahibi uzmanlar olmak üzere üç tür insangücü yetiştirme özelliğine sahiptir. Program ders, seminer ve tez savunmasından oluşmaktadır.

Doktora programı kamu yönetimi/yönetim bilimi alanında ileri bilimsel araştırmalar yapma yeteneği geliştirmeye odaklıdır. Program’da devlet yönetimi kuramsal, tarihsel, karşılaştırmalı incelemelere konu edilmektedir. Seminerler, tez araştırmasına uygulamalı hazırlık araçları olarak değerlendirilmekte, ders ve seminerlerdeki toplam başarı doktora yeterlik sınavıyla ölçülmektedir.

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Yapı ve Etkinlikler Raporu (2008)

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Lisansüstü Tezler Raporu (2010)

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Lisansüstü Programları Tanıtmalığı (2010-2011)

***

Anabilim Dalı’nın web adresi: http://yonetimbilimi.politics.ankara.edu.tr

Bölüm sekreterliği: Barış Dicle, Tel: 0 (0312) 595 1284