KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ

Prof. Dr. Koray Karasu

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, karşılaştırmalı yöntem çerçevesinde yönetim bilgisini/olgusunu ve kamu örgütlenmesini açıklama ve tartışma amacını taşımaktadır.

Dersin konu başlıkları şöyledir:

  • Karşılaştırmalı yöntem (yöntemin bilimselleşmesi, evrensellik-tikellik, yöntemsel zayıflıklar/sınırlılıklar/güçlükler),
  • Ayrı bir inceleme alanı olarak karşılaştırmalı yönetimin gelişimi ve kamu yönetimi disiplinindeki yeri,
  • Karşılaştırmalı yönetim alanındaki kuramsal açıklamalar – tartışmalar (başta kalkınma idaresi olmak üzere alanyazında egemen olan modernleşmeci yaklaşımlar, sömürgecilik-emperyalizm-post kolonyalizm, imparatorluk, bağımlılık, dünya sistemleri analizi vb. gibi yaklaşımlar),
  • Modern yönetim bilgisinin ve modern kapitalist devletin gelişiminin karşılaştırmalı tarihsel analizi (yönetim düşünü, devlet gelenekleri),
  • Karşılaştırmalı yöntem ve yönetim bilgisi çerçevesinde farklı toplumlarda/devletlerde siyasal iktidarın ve kamu hizmetlerinin örgütlenmesine dair incelemeler.

Derste öğrencilerin, okumalarla ilgili haftalık ödev hazırlığı ve dönem sonu sunuş-ödev teslimi yükümlülükleri bulunmaktadır.