YÖNETİMDE VERİMLİLİK

Doktora Semineri 

Dr. Öğr. Üyesi Ozan ZENGİN

Ders, yönetim bilimi alanında sürekli karşımıza çıkan verimlilik kavramını mercek altına almaktadır. Sadece yönetim biliminin değil iktisat, endüstri mühendisliği gibi farklı alanların da inceleme nesnesi olan verimlilik, üretim planlanmasının kilit kavramlarındandır. Geçmişi, kapitalist üretim biçiminin başlangıç yıllarına kadar götürülebilen kavram, zaman içerisinde anlam genişlemesi yaşayarak ve her geçen gün daha da önem kazanarak günümüze kadar gelmiştir. Modern döneme damgasına vuran bir toplumsal olgu haline gelmiştir.

En az girdi ile en çok çıktıya ulaşmak, amaca uygun bir şekilde her türlü kaynağı (yer altı-yer üstü kaynağı, emek/insan gücü, makine, teknoloji vb.) israf etmeden kullanmak şeklinde en genel haliyle tanımlanabilecek olan kavram etkinlik, etkililik, ekonomiklik, üretkenlik, performans, rasyonalizasyon gibi kavramlarla birlikte hem özel sektörde hem de kamu yönetiminde güncelliğini korumayı başarabilmektedir.

Bu derste, verimlilik konusunda teorik-tarihsel çalışma özendirilmekle birlikte kamu hizmetleri temelinde uygulama örneklerinin incelenmesi de teşvik edilmektedir.