Yönetsel Kademelenme

Yüksek Lisans Semineri

Doç. Dr. Can Umut Çiner

Seminer dersinde, kamu yönetimi ve politikası, kent ve bölge bilimi ile coğrafyanın ortak ilgi alanı olan yönetsel kademelenme ya da ölçek sorunsalına ilişkin kuramsal ve uygulamaya dönük araştırmalar yapılması beklenmektedir. Ders kapsamında, karşılaştırmalı yerel ve bölgesel yönetim örnekleri ele alınabileceği gibi, bu örneklerin içinde ölçeğe, mekanın düzenlenişine, hizmetlere ilişkin çeşitli politikalar da araştırma sorusu olabilir. Ayrıca, yönetsel kademelenmede aktörlerin konumlanışı, optimum ölçek ve optimum ölçeğin araç ile yöntemleri, mekanın düzenlenmesindeki yöntemler (katma, birleştirme vb.) ve politika süreçlerinin işleyişi gibi konular da ders kapsamında incelenebilir.