Sömürgecilik, Yönetim ve Kültür

Doç. Dr. Can Umut Çiner

Ders, kamu yönetimini, sömürgecilik olgusu ve pratiği etrafında inceleyecektir. Derste, yönetsel olgunun köklerinin derinlemesine ele almanın araçları sunulacak, sömürgecilik ile kamu yönetimi kuramı ve uygulaması arasındaki ilişki araştırılacaktır. Sömürgecilik, Yönetim ve Kültür (SöYöK) dersi, öğrencilere az gelişmiş coğrafyaların yönetsel, siyasal temel özelliklerini ve başlıca sorunlarını tarihsel bakış açısıyla bir bütün olarak kavratmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerle, az gelişmiş ülkeleri anlamak için sömürgeciliğin ve onun mirasından kaynaklanan ekonomik, siyasal-yönetsel ve toplumsal ilişkilerin günümüzdeki anahtar konumu tartışmaya açılacaktır.