Kamunun Ekonomideki Yeri

Yüksek Lisans Semineri

Doç. Dr. Barış Övgün

Kamu yönetiminin reforma tabi tutulmasının en önemli nedenlerinden biri, kamu yönetimini iktisadi sahada konum ve rol bakımından yeniden tanımlamaktır. Kapitalist devlete içkin olarak kamu yönetiminin ekonomik sahadaki işlevi her zaman tartışmaya açılmış ve hiçbir şey yapmamaktan her şeyi yapmaya kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde tartışmalar yürütülmüştür. Kamunun Ekonomideki Yeri başlıklı bu seminer dersinin temel amacı da kamunun ekonomide faaliyette bulunma nedenlerini ve kamunun ekonomideki yerinin nereden nereye gittiğini sorgulayabilmektir.