Araştırma Yöntemleri

Dr. Öğr. Üy. Ozan Zengin

Dersin amacı, araştırma konusu seçiminde, kaynak taramasında, araştırma planının yapılmasında ve bulguların analiz edilip değerlendirilmesinde öğrenciye sistematik-bütünsel bir teorik arka plan sağlayabilmektir.
Ders, bilim felsefesi ve bilim kuramı uzantısında yöntembilime odaklanmaktadır. Derste, farklı yöntemlere ev sahipliği yapan bilimsel görüşler, argümanları itibarıyla ele alınacaktır. Materyalizm ve idealizm felsefe geleneklerine dayalı olarak öne çıkan düşünme biçimleri kategorize edilecektir. Materyalizm altında natüralizm, pozitivizm, açıklamacılık, nomoloji, tümellik ve diyalektik (tarihsel) materyalizm başlıklarına dair teorik önermeler; idealizm altında ise düşünce-bilinç, sembolizm, özne(llik), idiyografi, anlamacılık, yorumsama, tin bilim, kültür bilim, tekillik ve tikellik başlıklarına ait unsurlar irdelenecektir.
Dönem boyunca derse konu olan yaklaşım, isim ve kavramlara ilişkin literatürde referans haline gelen kaynaklar okunacak, bunlarla ilgili açıklamalarda bulunulacak ve düşünmeye sevk eden bir tartışma zemini hazırlanacaktır. Derste öğrenciler, haftalık okumaların tamamını yapmakla yükümlü olup aynı zamanda adaletli bir görev dağılımı çerçevesinde birkaç hafta için üstlenilen okuma metnini sınıfa sözlü olarak aktarmakla da yükümlüdür. Dönem sonunda da derste işlenilen konulara ilişkin bir konu seçecek ve teorik bir tartışma metni verecektir.