Yönetim ve Güvenlik

Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN

20. yüzyılın son çeyreğinde, Soğuk Savaşın sonuçlanmasıyla birlikte değişmeye başlayan güvenlik anlayışı ve aynı dönemlerde tüm dünyada etkili olan küreselleşme olgusu bir taraftan ulus devleti sorgulamaya açarken bir taraftan da iç ve dış güvenlik algısını dönüştürmeye başlamıştır. 21. Yüzyılın başında yaşanan ve günümüzde hala devam eden pek çok sorun ve devlet algısındaki dönüşüm iç ve dış güvenlik arasındaki keskin ayrımı sonlandırmış ve özellikle kolluk kuvvetlerinin yapısında da bir dönüşüm yaratmıştır. “Güvenlik sektörü reformu” olarak da adlandırabileceğimiz bu dönem bir pek çok farklı boyutuyla derste incelemeye tabi tutulmakla birlikte dersin temel amacı devletin dönüşümüyle birlikte güvenlik alanın dönüşümünü ele alıp incelemeye tabi tutmaktır. Bu bağlamda derste devlet- güvenlik-kolluk personeli ilişkisi kurularak tarihsel süreçte yönetim bilimi perspektifinden alan analiz edilmeye çalışılmaktadır.