Kamu Personel Yönetimi Sorunları

Yüksek Lisans Semineri

Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN

Kamu personel yönetimi, devlet tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında, halk tarafından seçilerek değil bir yönetsel makam tarafından atanarak görevlendirilen ve bu görevi bir meslek olarak yürüten profesyonel çalışanların örgütlendirilme ve yönetilme sistemini incelemektir. Kamu personel yönetimi tarihsel-toplumsal bütün içindeki bağlantılarıyla birlikte ele alınmak zorundadır. Bu bağlamda seminerin amacı kamu personel sistemi içinde tarihsel-toplumsal bağlantıları da gözden kaçırmadan bir “sorun” tanımlamak ve bunun üzerinden ödevi kurgulamaktır. Türkiye’de kamu personel sistemi idari, askeri, adli ve akademik alan üzerine kurulmuştur. Bu dört farklı alanın her biri seminer çalışmasına konu olabilir. Bununla birlikte yapılacak araştırmalarda belirlenecek alan dâhilinde istihdam sorunları, sistem sorunları, sistemin yönetimine ilişkin sorunlar, sicil-performans, disiplin, ücretlendirme, örgütlenme ve sosyal güvenliğe ilişkin sorunlar ele alınabilir. Seminer çalışması Türkiye üzerinden yapılabileceği gibi, farklı ülke uygulamaları üzerinden karşılaştırmalar yapılarak da hazırlanabilir. Seminer ödevi dönem sonunda seminer grubuna sunulacak ve rapor yazılı olarak teslim edilecektir.