Avrasya İncelemeleri 
Yüksek Lisans Semineri
Prof. Dr. Birgül Ayman Güler
 

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı’nda seminerler, konusunu öğretmenin yanısıra öğrenciyi tez araştırması ve yazımına hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda seminer konu belirleme; araştırma sorusu geliştirme; yöntem ve tekniklere karar verme; araştırmayı planlama; raporlama aşamalarıyla tez araştırması uygulaması olma niteliğine sahiptir. 

Konusu bakımından Avrasya bölgesi çerçevesinde Doğu Avrupa, Rusya, Orta Asya ülkelerini kapsamaktadır. Öğrenci seminer konusu belirlerken üç farklı zemin tasarlayabilir. Birincisi, ülkeler tek tek ele alınabileceği gibi bölge grupları olarak da inceleme konusu yapılabilir. İkincisi, seçilecek bir ülke üzerine ya da birden fazla ülkenin karşılaştırmalı incelemesi ekseninde çalışılabilir. Üçüncüsü, öğrenciler bir ülkenin değişik yönetsel boyutlarını ya da bir yönetsel boyutun farklı ülkelerde görünümünü ele alarak işbölümü esasında araştırma yapabilir. 

Yönetsel boyut, belirtilen ülkelerde devlet örgütlenmesini ve işlevlerini ifade eder. Seminer ödevlerinden beklenen, tarihsel kavrayışı ihmal etmeden güncel durumun irdelenmesidir. 

Seminer ödevleri sınıfta sözlü olarak sunulur. Dönem sonunda akademik yazım kurallarına uygun yazılı metin olarak teslim edilir. Yazım kuralları: http://yonetimbilimi.politics.ankara.edu.tr/files/2019/10/kilavuz.pdf