KAYFOR

KAYFOR – KAMU YÖNETİMİ FORUMU

Kamu Yönetimi Forumu, kısa adıyla KAYFOR, kamu yönetimi alanında çalışan akademisyenler ile uygulamacıların ortak platformu olarak, 2003 yılında Mersin Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. TayfurÖZŞEN’in çağrısı üzerine doğmuştur. Her yıl güz döneminde, bir üniversitenin ev sahipliğinde, iki ya da üç gün süreyle toplanan Forum’da bildiriler sunulup tartışılmaktadır. KAYFOR günümüzde yerleşik ve geleneksel hale gelmiş bir çalışma tarzı niteliği kazanmış durumdadır.

KAYFOR VIII – 2010 yılı sonbaharında Ankara’da TODAİE evsahipliğinde yapılacaktır. Konu: Kamu Yönetimi ve Teknoloji  olarak belirlenmiştir.

KAYFOR VII – 2009 yılı sonbaharında Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam Üniversitesi evsahipliğinde yapılmıştır. Konu: Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi olarak belirlenmiştir.

KAYFOR VI – 18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform , Bolu İzzet Baysal Üniversitesi, 9-11 Ekim 2008

İnternet sitesi: http://www.kayfor.ibu.edu.tr

KAYFOR’un açılış töreninde AÜ SBF Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Cahit Emre Kamu Yönetimi Araştırma Yarışması’nın ödül töreni de gerçekleştirilmiştir.

Forum’un ilk oturumu Doç. Dr. Cahit Emre, 1. KAYFOR açılış konuşmasının videosunun gösterildiği 7. Oturumu da KAYFOR’un baş mimarlarından Prof. Dr. Tayfur Özşen anısına gerçekleştirilmiştir.

23 Üniversiteden 81 öğretim elemanının 65 bildiri ile katıldığı VI. KAYFOR’da Siyasal Bilgiler Fakültesi, oturum başkanlığı ve bildiri sunumları dışında ilk kez lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımı ile de temsil edilmiştir.

VI. KAYFOR’un bildirileri kitap olarak yayımlanacaktır.

KAYFOR V – Kamusal Bilinç, Kent ve Çevre, Kocaeli Üniversitesi, 18-20 Ekim 2007. Bildiri Özetleri kitabı yayımlanmıştır.

KAYFOR IV – Kuramdan Uygulamaya, Muğla Üniversitesi, 8-10 Kasım 2006

Program metni http://www.mu.edu.tr/departments/iibf/kayfor/program.pdf

Internet sayfası http://www.mu.edu.tr/departments/iibf/kayfor/genelbilgiler.asp

Bildiriler Kitabı: Kuramdan Uygulamaya Kamu Yönetimi, Bildiriler, Muğla 2007

KAYFOR III – Yöntem ve Sorunlar, ODTÜ, 17-18 Kasım 2005

Internet sayfası http://www.metu.edu.tr/~kayfor/prog.html

Bildiriler Kitabı: Şinasi Aksoy-Yılmaz Üstüner, Kamu Yönetimi Yöntem ve Sorunlar, Nobel Yayınları, Ankara 2006

KAYFOR II – Dönüşüm ve Eğitime Yansımalar, Hacettepe Üniversitesi, 7-8 Ekim 2004

Bildiriler Kitabı: Dünyada Kamu Yönetimindeki Dönüşüm ve Türkiye’de Kamu Yönetimi Öğretimine Yansımaları, KAYFOR II, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2004.

KAYFOR I – Bilimsel Zemin Oluşturmak, Mersin Üniversitesi, 5-6 Ekim 2003

Prof. Dr. Tayfur ÖZŞEN çağrısıyla Forum’un kuruluşu.