KAMYON

Kamu Yönetimi Alan Ağı: KAMYON

Yönetim Alanında Türkçe Bilimsel ve Akademik Metinler

İçin Bir Tarama Motoru 

http://kamyon.politics.ankara.edu.tr

Kamu Yönetimi Alan Ağı Projesi (KAMYON Projesi), 2003 yılı Mart ayında Ankara Üniversitesi desteği ile başlayan ve yaklaşık bir yılda tamamlanan bir çalışmadır. Projenin temel hedefi, Türkçe’de çıkmış yönetim bilimi yayınlarının dökümünü yapmak, sınıflandırmak ve bir tarama motoru aracılığıyla araştırmacılara ve ilgililere sunmaktır. Sitede, tam metin yayınların dışında, makale ve kitap özetleri ile makale ve kitap künyelerine yer verilmektedir Bu anlamda çalışma belki de bir ilki gerçekleştirerek sosyal bilimler alanında ilk Türkçe tarama motoru olma özelliği de taşımaktadır.

Site veri tabanı, temel olarak, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, TODAİE Dergisi, Mülkiye Dergisi, Verimlilik Dergisi, Kamu Yönetimi Dünyası Dergisinin proje ekibi tarafından taranması sonucunda ortaya çıkartılan makaleler, A.Ü S.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri ana bilim dalındaki öğretim üyelerinin kitaplıklarındaki yayınlar ve tüm bu yayınlar ve makalelerin kaynakçaları yardımıyla saptanan yeni yayınların eklenmesi yoluyla oluşturulmuştur.

Site, kamu yönetimi kaynaklarını dolaşıma sokmak ve paylaşmanın ötesinde, kamu yönetimi alanıyla ilgili kesimleri ve kişileri bir araya getirmek, görüşlerin tartışılmasını ve yayılmasını sağlamak gibi işlevleri yerine getirmek iddiasını taşımaktadır.

KAMYON, güncellemelerden haberdar edilmek isteyenlerin üye olarak bu olanaktan yararlanacakları bir üyelik sistemine sahiptir. Ayrıca, kamu yönetimi üzerine yeni tartışmalar açmak ve web sitesi üzerinden yeni çalışmalara yer vermeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle ana sayfa üzerinde “Bülten” ve “Çalışmalar” şeklindebaşlıklandırılan iki ayrı alan bulunmaktadır. Bu iki alana, siteye ve sitenin tartışma konularına ilgi duyan herkes yazı gönderebilmektedir. “Bülten”de daha kısa ve bilgilendirmeye dönük yazılara yer verilmesi tasarlanmış, “Çalışmalar” başlığı altında ise, basit bilgilendirme işlevinin ötesine geçen, daha kapsamlı ve akademik formatta yazıların yer alması düşünülmüştür. Sitede yer alan yazıların herhangi başka bir dergide yayımlanmasında ve yazarın çalışmasını istediği gibi değerlendirmesinde site açısından sorun yoktur.