KAYAUM

KAMU YÖNETİMİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

(KAYAUM) 

http://kayaum.politics.ankara.edu.tr

Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYAUM), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne bağlıdır. Merkez, bugünkü statüsüne 27 Ağustos 1952 yılında kurulan İdari İlimler Enstitüsü varlığının değişikliğe uğratılması sonucunda, 8 Mart 1982 yılında kavuşmuştur. Merkez yapısı ve işleyişi yönetmelikle düzenlenmiştir. Çalışmalar Merkez Yönetim Kurulu eliyle yürütülmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri, Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen (Merkez Müdürü), Prof. Dr. Onur Karahanoğulları, Prof. Dr. Koray Karasu, Doç. Dr. İpek Özkal Sayan ve Doç. Dr. Can Umut Çiner’den oluşmaktadır.

Merkez hakkında KAYAUM web sayfasından bilgi alabilirsiniz