Siyasal Sistemler

Sonay Bayramoğlu Özuğurlu

Bu ders, siyasal sistemleri, karşılaştırmalı olarak ve ülke örnekleri ile ele almaktadır. Ders, tarih boyunca siyasal sistemlerin sınıflandırılmasında kullanılan kıstasların incelenmesi ile başlar. Günümüzde siyasal sistemlerin sınıflandırılmasındaki kullanılan temel kavramsal çerçeve ve belirli yaklaşımlarla ders devam eder. Demokratik ve demokratik olmayan sistemler, ülke örnekleri ile birlikte, hükümet sistemleri, seçim sistemleri, parti türleri, siyasal katılım ve devlet örgütlenmesi modelleri kavramları eşliğinde incelenir.

Dersin amacı, öğrencilerin (a) siyasal sistemleri, kavramsal bir çerçeve içerisinde ve geniş bir bilgi ile daha iyi öğrenmesi (b) teorik yaklaşımlar ile ülke örnekleri arasında bağlantı kurabilmeleri, (c) siyasal yapı ile siyasal özne arasındaki ilişkiyi görebilmelerini sağlamaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız (Bologna Ders Tanıtmalığı)

Ders tanıtmalığı pdf